Zdjęcie
09-11-2010

Przyszłość współpracy terytorialnej nie taka straszna

„Współpraca terytorialna 2014-2020? Jaka przyszłość?” pod takim tytułem, 8 listopada w Bielsku-Białej, odbyła się konferencja międzynarodowa, mająca na celu rozwiać przynajmniej część wątpliwości dotyczących współpracy terytorialnej w następnych latach

W konferencji zorganizowanej w ramach Open Days - local event 2010, wzięli udział przedstawiciele różnych struktur zajmujących się współpracą transgraniczną oraz międzyregionalną:

Magdalena Chawuła - Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego
Zbigniew Michniowski -  Prezes Euroregionu Beskidy
Daria Kardaczyńska - Dyrektor Euroregionu Silesia
Bogdan Kasperek - Dyrektor Euroregionu Śląsk Cieszyński
Marcin Michalik - Przedstawiciel EUWT  Tritia-Europa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
István Ferencsik - Dyrektor węgiersko-słowackiego EUWT Ister-Granum,
Martin Guillermo - Przedstawiciel Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych (SERG)

Podczas konferencji uroczyście otwartej przez Marszałka Mariusza Kleszczewskiego, Prezydenta Miasta Bileska-Białej Jacka Krywulta oraz głównego organizatora Magdalenę Chawuła - Dyrektora BRWS, doszło do dyskusji pomiędzy decydentami na szczeblu regionalnym i lokalnym, praktykami z Euroregionów, Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz przedstawicielami polityki europejskiej. Proces powoływania EUWT (korzyści i trudności tworzenia EUWT) jest ciekawym tematem dyskusji, a spotkanie wzbogacone o prezentację osiągnięć i udanych projektów od dawna istniejących Euroregionów zgromadziło ogromne zainteresowanie wśród lokalnych władz i organizacji.

Przedstawiciele Euroregionów, w których skład wchodzą gminy Województwa Śląskiego, tj. Euroregionu Beskidy, Euroregionu Silesia oraz Euroregionu Śląsk Cieszyński pokazali na licznych przykładach, że współpraca gmin są dziadujących po obu stronach granicy funkcjonuje bardzo dobrze i największym tego dowodem jest zadowolenie mieszkańców. Projekty wymieniane podczas prezentacji i wystawy to tylko część przykładów udanych działań: „Dom Beskidzki na pograniczu polsko-słowackim", „Śląski System informacji turystycznej", „Bank fotografii Śląska Cieszyńskiego", „Ogrody dwóch brzegów" oraz inne projekty związane z edukacją regionalną dzieci i młodzieży i służących poszerzaniu wiedzy o regionie, wspierających rozwój turystyki w Euroregionie, w szczególności turystyki rowerowej, przyczyniających się do promocji Euroregionu, w szczególności poprzez działalność wydawniczą, służących poznawaniu kultury po obu stronach granicy i nauce języka polskiego i czeskiego.

Istniejące od 10 lat Euroregiony zostały zaproszone do rozmów z władzami regionalnym na temat możliwości współpracy w ramach tworzonego przez Województwo Śląskie, Województwo Opolskie, kraj Żyliński i Morawsko-Śląski EUWT pod nazwą TRITIA z o. o. Według statutu pierwszego w Polsce EUWT: „Ugrupowanie zostało powołane dla ułatwienia i wspierania współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej między Krajem Morawsko-Śląskim (CZ), Samorządowym Krajem Żylińskim (SK), Województwem Opolskim (PL)  i Województwem Śląskim (PL), w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej, w szczególności poprzez realizację projektów albo programów współpracy terytorialnej". EUWT TRITIA ma na celu: ułatwianie codziennego życia obywateli polsko-czesko-słowackiego terytorium, utworzenie transgranicznej spójności na poziomie całego obszaru, realizację projektów w celu wspólnego strategicznego Rozwoju. Mogłoby się wydawać że cele te pokrywają się z celami Euroregionów, jednakże na konferencji w Bielsku-Białej wyraźnie podkreślono, że EUWT nie zagraża istnieniu Euroregionów i innych form współpracy, ale wspomaga działania o szerszej skali, przekraczającej kompetencje stowarzyszeń zrzeszających gminy.

Te założenia potwierdzili goście z zagranicy, Martin Guillermo (Sekretarz generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych) oraz Istvan Ferencsik (Dyrektor EUWT Ister Granum, niegdysiejszego Euroregionu Ister Granum), podkreślając, że to czego na małym szczeblu nie mogą zrobić Euroregiony, będzie możliwe dzięki EUWT. Zachęcili obie strony do kontynuacji rozmów o przyszłości polityki terytorialnej i pogratulowali istniejącym Euroregionom udanych przedsięwzięć i projektów.

Konferencja została zorganizowana przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli we współpracy z Euroregionem Beskidy, Euroregionem Silesia oraz Euroregionem Śląsk Cieszyński pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego. Spotkanie międzynarodowe cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko władz lokalnych, ale również Szkół, organizacji, izb a nawet euroregionów z innych części Polski.

Źródło: BRWS

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl