Zdjęcie
13-10-2017

Województwo Śląskie podczas Open Days 2017!

11 października br. Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli zorganizowało wspólnie z innymi regionami europejskimi oraz polskimi konferencję nt. przyszłości polityki spójności po 2020 roku.

Tegoroczny Europejski Tydzień Regionów i Miast (Open Days) odbył się w Brukseli w dniach 9-12 października. Było to wydarzenie współorganizowane przez Europejski Komitet Regionów UE (KR) i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO).

W tym roku również nie zabrakło Województwa Śląskiego. Wspólnie z innymi regionami (Województwo Opolskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Region Lazio, Region Veneto czy Region Galicja) zorganizowana została konferencja na temat przyszłości polityki spójności po 2020 roku w siedzibie Przedstawicielstwa Regionu Galicja w Brukseli.

Pierwszy panel, poświęcony polityce spójności a aktualnym wyzwaniom UE, prowadził Angel Catalina-Rubianes z Komisji Europejskiej. Podkreślił on, iż obecnie trwają prace nad nowym budżetem UE po 2020 roku. Toczy się dyskusja nad tym, by zmniejszyć środki na politykę regionalną ze względu na problemy związane z migracją oraz bezpieczeństwem granic. Również będzie mniej środków ze względu na to, iż Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej.

W panelu wzięli udział: Ana Ramos Barbarosa - Dyrektor Regionu Galicji w Brukseli;  Michał Heller - Dyrektor z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego; Ester Silva- Wiceprzewodnicząca Regionu Norte de Portugal; Tomasz Hanzel, Dyrektor z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego oraz Fotis Chatzidiakos, Burmistrz Rodos.

Paneliści zgodnie podkreślili, iż polityka spójności jest bardzo ważna i przyczynia się do rozwoju regionów europejskich zgodnie z założeniami strategii Europa 2020. Oznacza to, że polityka spójności ma za zadanie promować także zbilansowany, bardziej zrównoważony „rozwój terytorialny”, a tym samym zyskać szerszy zakres działania niż polityka regionalna, która jest ściśle związana z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i realizuje swoje zadania na szczeblu regionalnym. Pozwala na rozwój różnych obszarów, jak: edukacja, innowacje czy MŚP. Przedstawiciele polskich regionów zaznaczyli, iż również korzystają ze środków, jakie ma do zaoferowania Europejski Bank Inwestycyjny czy plan inwestycyjny Junckera. Dla Woj. Opolskiego problemem jest demografia. Opracowano specjalny pakiet, który jest skoncentrowany na takich obszarach, jak: praca, edukacja, młodzi ludzie, seniorzy. Polskie regiony również bronią w Brukseli wspólnego stanowiska dot. przyszłości polityki spójności po 2020 stworzonego przez Związek Województw RP.

W drugiej części konferencji paneliści starali się odpowiedzieć na pytania dot. wpływu polityki regionalnej na poprawę warunków życia obywateli europejskich oraz zaprezentowali konkretne przykłady z regionów z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Gośćmi drugiego panelu byli: Roberto Ciambetti - Przewodniczący Regionu Veneto; Trane Jensen - Rada Okręgowa Regionu Nordland; Stefania Koczar - Sikora - Dyrektor z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, Alessandro  Ruggieri - Rektor Uniwersytetu z Regionu Lazio oraz Nikos Sarandis - grecka gmina Aji Anarjiri-Kamatero. Panel moderował Greeg jones, Dyrektor CPRM.

Paneliści zaprezentowali inteligentne specjalizacje z poszczególnych regionów oraz jak są one realizowane poprzez środki z polityki spójności. Z jakimi problemami borykają się obecnie regiony europejskie, jak brak miejsc pracy dla młodych ludzi, migracja, sprawy zdrowotne czy edukacja.

Województwo Śląskie reprezentowała podczas konferencji Stefania Koczar- Sikora - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Regionalnej UM Woj. Śląskiego. Zaprezentowała ona Regionalny Program Operacyjny regionu na lata 2014-2020.W ramach programu udzielono wsparcia dla wszystkich 10 celów tematycznych, jednak środki finansowe zostały przeznaczone głównie na badania naukowe i działalność innowacyjną, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zwiększenie wydajności energetycznej oraz rozwój infrastruktury transportowej. W ramach programu skupiono się zwłaszcza na zwiększaniu zatrudnienia, mobilności zawodowej pracowników i możliwości przystosowawczych przedsiębiorstw do zachodzących zmian.

Seminarium było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk między regionami europejskimi w zakresie wdrażania polityki regionalnej oraz korzyści, jakie ona niesie za sobą.

Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE. Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju.

 

Źródło: BRWŚ

 

 

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl